symbol Akce!@LX5Homebase

Akce!@LX5Homebase

czech luxembourgish exchange exhibition

$oda

Pro lucemburskou výměnnou výstavu sestrojil Laser-Box. $oda je příslověčný „šílený vědec“ v zákulisí české expedice. Studoval mimo jiné i zpracování odpadu, což se mohlo, ale nemuselo promítnout do jeho laserové promítačky. Na její výrobu použil například tyto zdánlivě nepotřebné věci: laser z rozbité DVD vypalovačky a dno sklenice od okurek.

Zajímavé je na něm zejména to, že se v konvenčním slova smyslu nedá vůbec považovat za umělce. Jenže už dávní mistři bojových umění věděli, že největší bojovník je přece ten, který nebojuje…