symbol Akce!@LX5Homebase

Akce!@LX5Homebase

czech luxembourgish exchange exhibition

Maslo

DJ Máslo v Lucemburku vystavil sbírku flajerů. Samozřejmě to nebyly flajery z památníčku, ale flajery, které coby grafik sám vytvořil.

Už původně byly černobílé, protože se zpravidla množily na kopírce. Máslovy flajery byly na AKCI! v Lucemburku umístěné za pultem s gramofony, na něž při vernisáži hráli reggae a dub DJs Sharpshooter (Swe) a Melting Pol (L).