symbol Akce!@LX5Homebase

Akce!@LX5Homebase

czech luxembourgish exchange exhibition

Ondřej Kočka

Původně šperkař, který neustále objevuje nové výrazové prostředky i témata. Skutečnost, že i jeho nezávisle na dalším účastníkovi výstavy, $odovi, oslovily vlastnosti laserového paprsku, jistě o něčem vypovídá. Nic není černobílé, a jím použitý laserový paprsek, kterým namaloval obraz Alfa Kentauri, byl červený.