symbol Akce!@LX5Homebase

Akce!@LX5Homebase

czech luxembourgish exchange exhibition

David Kumermann

Narozen 1975 v Praze.

Od roku 1993 studoval Institut základů vzdělanosti UK, který ukončil bakalářskou zkouškou v roce 1999 a od roku 2000 studoval magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK, který ukončil v roce 2005 magisterskou zkouškou. Od roku 2001 studuje souběžně na FAMU, obor Fotografie, nyní v magisterském cyklu.

Zabývá se kromě jiného dokumentární fotografií, kam spadá i cyklus „Kladno“, z něhož David vybíral snímky pro lucemburskou výstavu. Sám k nim říká:

„Ty fotografie jsem pořídil v jednom domě v Kladně (město ležící asi třicet kilometrů od Prahy). Všichni lidé, kteří v něm bydlí, byli z různých důvodů vystěhováni ze svých předešlých domovů – v některých případech si za to mohli sami (například neplatili nájemné), jindy měli zkrátka smůlu. V každém případě šlo vždy o romské cikány, což mohlo být rovněž důvodem jejich nedobrovolného vystěhování. Ten dům je na jednu stranu sociální zařízení, na druhou stranu ghetto. Je velmi těžké se odtamtud dostat, protože jiné bydlení je drahé a práce se s takovou adresou a romským původem shání dost špatně. Ti lidé to nemají jednoduché, přesto jsou nesmírně přátelští.“